Mitä on mainonta?

Mitä on mainonta?

Mainonta voidaan nähdä markkinointiviestinnän osa-alueena ja sille on tyypillistä tavoitteellisuus – voitaisiin jopa sanoa, että laskelmallisuus. Tunnistettava lähettäjä maksaa tuotteidensa tai palveluidensa mainostamisesta ja se kohdennetaan yleensä suurelle ihmisjoukolle. Yleensä mainonta toteutetaan joukkotiedotusvälineitä käyttäen eli mainonnassa hyödynnetään televisiota, lehtiä, radiota, ulkomainontaa sekä internetiä. Mainoksissa käytetään yritysten tunnettuja tuotelogoja tai yrityslogoja. Toisinaan voidaan käyttää myös yritysten äänitunnuksia, jotta saadaan kerrottua kohderyhmälle, kenen mainoksesta on kyse.

Mainonnan tärkein tehtävä on tavallisesti edistää myyntiä. Tavoitteena on siis myydä jotakin samantien taikka myöhemmässä vaiheessa. Mainokset voivat esitellä kuluttajille esimerkiksi erilaisia tavaroita tai palveluja, mutta ne voivat esitellä myös ihmisiä sekä aatteita. Mainontaa voidaan auttaa luomaan brändejä. Tiedätkö mitä nämä brändit ovat? Ellet tiedä, voimme kertoa, että brändi tarkoittaa tuotteen tai palvelun tavaramerkkiä, joka liittyy kyseisen tuotteen tai palvelun aikaansaamiin mielikuviin. Ihmisiäkin voidaan brändätä, mistä kerromme sivuillamme myöhemmin.

Mainonnan erilaiset muodot

Mainonnasta on olemassa erilaisia muotoja. Puhutaan esimerkiksi mediamainonnasta, joka on tärkeä mainonnan muoto. Mediamainonta hyödyntää nimensä mukaisesti erilaisia medioita. Tähän saatetaan pyrkiä esimerkiksi laittamalla ilmoituksia paikallislehtiin, sanomalehtiin, ilmaisjakelulehtiin tai aikakauslehtiin. Televisio on suosittu mainoskanava, mutta niin kovin kallis, ettei pienillä toimijoilla välttämättä ole varaa mainostaa televisiossa. Kun mainostetaan tv:ssa laaditaan tuotteelle tai palvelulle oma mainoselokuva, jota näytetään tv-ohjelmien välissä olevilla mainostauoilla. Radiomainonta sekä elokuvateattereiden mainoselokuvat ovat myös keinoja saavuttaa haluttu kohderyhmä. Liike- ja ulkomainonnassa voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisia valomainoksia, näyteikkunoita, mainostauluja sekä kylttejä. Tapahtumamarkkinointi sekä erilaiset messut ovat oivallisia väyliä mainostaa tuotteita tai palveluja, kunhan vain valitsee tapahtumat oikein. Verkkomainonta sekä mobiilimainonta ovat myös tavallisia mediamainonnan keinoja. Useinkaan ei tyydytä käyttämään ainoastaan yhtä mediaa mainoskanavana, vaan valitaan useimpia medioita välittämään omaa sanomaa. Tällöin puhutaankin yhteismainonnasta.

Suoramainonta on mainontaa, joka kohdistetaan ennaltavalittuun ryhmään. Tällainen mainonta voi olla joko osoitteetonta tai osoitteellista. Kohderyhmä on tavallisesti suoramainonnassa kooltaan pienempi kuin mediamainonnan kohderyhmä. Sponsorointi ja erilaiset mainostapahtumat voivat olla tehokkaita keinoja tuoda esiin omia palveluja tai tuotteita. Kannattaakin olla aktiivisesti liikkeellä, jos haluat etsiä itsellesi sponsoria!

Miten mainontaa suunnitellaan?

Kun mainontaa aletaan suunnitella, on kaikista tärkeintä kiinnittää huomiota kolmeen tärkeään asiaan. Ensinnäkin tulee valita mainokselle sopiva mainoskanava tai –kanavat. Toiseksi tulee suunnitella mainoksen viestille sisältö ja päättää millä tyylillä tämä sisältö esitellään. Kolmanneksi tulee miettiä millaisia ominaisuuksia mainonnan vastaanottajalla on.

Kun valitaan mainoskanavaa tai –kanavia, on tärkeää miettiä kykeneekö valittu kanava välittämään juuri sen sanoman, jota mainonnan kautta pyritään välittämään. Tämän lisäksi tulee tietysti miettiä tavoittaako valittu mainoskanava tai –kanavat juuri ne ihmiset, joille viesti halutaan välittää ja jos tavoittaa, niin tavoittaako sanoma heidät juuri oikeana ajankohtana. Kustannustehokkuuden miettiminen on erityisen tärkeää mainoskanavaa tai –kanavia valittaessa. Monesti internet on melko kustannustehokas mainoskanava. Internetissä voit hyödyntää esimerkiksi virtuaalimaailmoja, hakukoneita, sähköpostimarkkinointia, verkkosivuja ja blogeja. Muita mahdollisia mainoskanavia voivat olla esimerkiksi radio, tv, elokuvat, sanomalehdet, ulkomainonta, aikakauslehdet, ilmaisjakelut, erilaiset tapahtumat, alan messut, sponsorointi sekä suusta suuhun mainonta, jota ”puskaradioksikin” kutsutaan.
Kun aletaan suunnitella tietyn tuotteen tai palvelun mainontaa, laaditaan ensin lyhyehkö selvitys siitä, mistä tuotteessa tai palvelussa on kyse ja millaisia ominaisuuksia kyseisellä tuotteella tai palvelulla on. Tämän jälkeen luodaan kokonaiskuva markkinoista ja tehdään selvitys sekä kulutuksen että ostajien osalta. Kilpailukuvan laatiminen on tärkeä osa mainonnan suunnittelua. Tämän lisäksi voidaan tehdä selvityksiä niistä aikaisemmin tehdyistä toimenpiteistä, jotka saattavat olla suunnitteluprosessissa merkittäviä.